Connecting Kidz

Hakuna Matata Play Group
Karin
Address 1 Iris Street,
Durbanville
Telephone 021 976 7388
082 734 6877
E-mail E-mail
facebook Join us
Speelskool/Playgroup/Creche


Ons leer terwyl ons droom / Fantasy while learning

Our Hakuna Kids enjoy a happy, care-free environment, with music, art and learning. We aim to create a happy, easy environment where our toddlers can grow into their full potential. We follow the CAPS curriculum, with enough time for free play to ensure physical and intellectual development.

Our teachers are fully qualified, with small classes under the supervision and care of an assistant and teacher per class. A progress report is issued four times per year. We involve our parents, i.e. parent get-togethers, yearly concert, functions etc. with the involvement of our school committee.

Each week our dedicated, qualified and trained staff offer educational themes and exciting activities that makes learning fun.

We are open from 07h00 till 18h00 daily, and are open on school holidays (except for Christmas holiday) when an exciting holiday program is followed. We offer a daily substantial breakfast and a well-balanced lunch.

Extra mural activities include Play Ball, Art and Xhosa classes.

Children from 18 months to 6 years (grade R) are welcome.

View a virtual tour of Hakuna Matata here: https://youtu.be/ksmmrGnBJ1Y

Hakuna Kleuters geniet ‘n gemaklike, gelukkige atmosfeer, met waardering vir musiek, kuns en die natuur, uiteindelik om tot hul volle potensiaal te ontwikkel. Die CAPS kurikulum word gevolg, met genoeg vrye tyd sodoende die volle ontwikkeling van die fisiese en intellektuele te verseker.

Ons onderwyseresse is ten volle opgelei, met klein klassies onder toesig van ‘n assistent en juffrou. ‘n Vorderingsverslag word vier keer per jaar gedoen. Praatjies, jaarlikse konsert, funksies, ens. gereel deur die personeel en die skoolkommittee betrek die ouers by Hakuna.

Ons kleuters leer terwyl hul opvoedkundige en genotvolle aktiwiteite geniet – volgens weeklikse temas deur ons toegewyde, gekwalifiseerde personeel aangebied.

Ons is oop vanaf 07h00 tot 18h00 daagliks, en is ook oop tydens skoolvakansies (behalwe kersvakansie), wanneer ‘n spesiale vakansieprogram aangebied word. Ons verskaf daagliks ‘n gesonde ontbyt en gebalanseerde middagete.

Buitemuurse aktiwiteite sluit in Balspele, Kuns en Xhosa klasse.

Kleuters vanaf 18 maande tot 6 jaar (graad R) is welkom.

Hakuna Matata ..................."No worries, be happy!"
Hakuna Matata Speelskool|Playgroup Hakuna Matata Speelskool|Playgroup
Hakuna Matata Speelskool|Playgroup Hakuna Matata Speelskool|Playgroup
Hakuna Matata Speelskool | Playgroup Hakuna Matata Speelskool | Playgroup
Hakuna Matata Speelskool | Playgroup Hakuna Matata Speelskool | Playgroup
Hakuna Matata Speelskool | Playgroup Hakuna Matata Speelskool | Playgroup