Connecting Kidz
Connecting Kidz Parenting Directory
 
Education and CareActivitiesHealth and WellnessParentingParty and PlayServicesSuppliersGetaways
 

Kidz Academy
Aftercare
Address 92 Jakaranda Street, Brackenfell
Telephone 021 981 6743
Mobile phone 082 824 2676
E-mail E-mail
Babies, Pre-School and Aftercare Centre
Pre-School
Childcare for babies from 0 months to Grade 7 learners
Welcome to Kidz Academy / Welkom by Kidz Academy
Why enroll my child with
the Kidz Academy group?
Hoekom my kind/ers inskryf by
die Kidz Academy-groep?
Kidz Academy offers: -

* Childcare for babies from 0 months old
   up to Grade 7 learners

* Spacious classrooms with treelined    playgrounds.

* Qualified fulltime supervision
   06:30 – 18:00

* Balanced breakfast, lunch and snack
   (snacks should be brought with
   for 10:00 break)

* Qualified staff in all departments.

* Weekly themes & educational activities.

* Correlation with school clinics &
   psychologists.

* School readiness programs & Outcome
   Based Teaching.

* Qualified supervision with homework.

* Regular progress reports.

* Bilingual tuition.

* Creative & movement activities and music.

* Structured play / Freeplay under supervision.

* Various extra-mural activities.

* Security with   electronic safety gates.

* Tuckshop open on Fridays.

* Transport to and from schools as well as
   is available.
Kidz Academy bied: -

* ‘n Omvattende diens vir babas vanaf
    0 maande tot en met leerders in Graad 7.

* Ruim klaskamers met boomryke
   speelgronde.

* Opgeleide voltydse toesig vanaf
   06:30 – 18:00

* Gebalanseerde ontbyt, middagetes
   en verversings. (Ouers voorsien slegs
   eetgoed vir 10:00 pouse)

* Gekwalifiseerde opgeleide personeel.

* Weeklikse temas en opvoedkundige
   aktiwiteite.

* Samewerking met skool kliniek en sielkundiges

* Skoolgereedheids programme en
   Uitkomsgebaseerde onderwys.

* Gekwalifiseerde hulp met studies.

* Gereelde vorderings verslae.

* Tweetalige onderrig.

* Skeppende aktiwiteite, Musiek
   en Beweging-spele.

* Gestruktureerde vry buitespel.

* Verskeie buitemuurse aktiwiteite.

* Sekuriteit met elektroniese
   veiligheidshekke.

* Snoepwinkel op Vrydae.

* Vervoer van en na skole en huise is beskikbaar
“Where we care for your child’s future”