Connecting Kidz

Kieliekrankie Kleuterskool
Kontak ons
Address Eagle Crescent 21,
Table View
Telephone 021 827 1724
072 597 4246(Carol-Ann)
E-mail Epos

• Kieliekrankie Kleuterskool is oop Maandag tot Vrydag van 7:00vm tot 6:00nm
• Ouderdomme is 18 mnde tot 5 jaar

Kieliekrankie Kleuterskool is ‘n Afrikaanse, voldag kleuterskool in Table View.

Alle klasse word in Afrikaans aangebied om aan u kind die beste kans te gee op begrip van vakmateriaal. Leerders bou hier aan 'n goeie selfbeeld, selfvertroue en positiewe gesindheid in 'n ontspanne omgewing.

Die opvoedkundige program wat gevolg word (GROW LEARNING) is gebaseer op die Nasionale Kurrikulum wat tans in skole gebruik word. Taal- en wiskundige ontwikkeling, perseptuele vaardighede asook groot-en fynmotoriese ontwikkeling is van die aspekte wat aandag geniet in die dagprogram.

Daar is ‘n verskeidenheid buitemuurse aktiwiteite wat by die skool aangebied word.
Ontbyt, middagete en twee verversings word daagliks voorsien.
Kieliekrankie is oop gedurende skoolvakansies, behalwe Desember wanneer ons vir 3 weke sluit.

By Kieliekrankie Kleuterskool word die kleuter se behoeftes eerste geplaas. Ons glo daarin om ‘n ontspanne, liefdevolle atmosfeer te skep waarin die kleuter vry en gemaklik kan voel om te eksploreer en te ontdek. Ons kleuters is ons eerste prioriteit en ons streef daarna om kleuters sowel as ouers ten alle tye gelukkig te hou! Christelike waardes is vir ons baie belangrik en word deurlopend geïntegreer.

Kontak ons gerus vir enige verdere inligting!

Kieliekrankie Kleuterskool Kieliekrankie Kleuterskool Kieliekrankie Kleuterskool
Kieliekrankie Kleuterskool Kieliekrankie Kleuterskool Kieliekrankie Kleuterskool