Connecting Kidz
Connecting Kidz Parenting Directory
 
Education and CareActivitiesHealth and WellnessParentingParty and PlayServicesSuppliersGetaways
 

Klouter Wouter Kleuterskool
Contact details
Address Essenhoutstraat 1, Vredekloof, Brackenfell
Telephone number 021 981 8272
E-mail E-mail

BABASORG: 4 maande tot 6 jaar (Graad R)
CHRISTELIKE ONDERRIG: Bybel voorlesing, sang en gebed
MOTORIESE ONDERRIG: Balspele / Inleiding tot sport / Ritme / Ruimtelike vaardigheid / Koördinasie / Lateraliteit

Kinders word gestimuleer in die volgende leerareas:
Geletterdheid (taal), Syfervaardigheid (wisk), lewensvaardigheid,
Groot motories: balspele, kruip, rol, spring, fietsry en
Fyn motoriese ontwikkeling: knip / verf / handgreep / kuns / skeur
Vorderingsverslae word gegee: Junie & Desember

OPVOEDKUNDIGE STIMULASIE: visuele motoriese oefening / fynmotoriese oefening / kognitiewe vaardigheids-oefening

Babas en Kleuters kan die skool bywoon VOLDAG / HALFDAG
SKOOLGELDE:  Vooruitbetaalbaar maandeliks (30/31ste)
TAALONDERRIG: AFRIKAANS / ENGELS
SPEELAREA: BUITE EN BINNENSHUIS (Saal)
GEBALANSEERDE MAALTYE:
08:00   Tee
08:15   Ontbyt: Mieliepap / Oats pap
10:00   Versnappering en Tee
12:00   Gekookte maaltye
14:20   Voldag maters bring ‘n voedsame kosblik saam / Tee
            Voldag maters slaap in die middag van 12:30-14:00

Maters voorsien jaarliks die kleuterskool van benodighede
Lys word jaarliks saamgestel vir klasgroepe (volgens ouderdom)