Connecting Kidz
Rainbow Kids Home home
E-mail contact us

Pampoenkraal Pre-Primêr
Address 1 Church Street,
Durbanville
Telephone 021 975 4795 E-mail E-mail Website Our Website

Baie welkom by Pampoenkraal. Ons hoop dat u kind baie gelukkig hier sal wees en al die aktiwiteite terdeë sal geniet. Ons sal u op hoogte hou van alle aktiwiteite. U is enige tyd welkom om ons te kom besoek en/of enige probleme aangaande u kind met ons te bespreek. Ons is beskikbaar om u te help en dit ‘n baie spesiale tyd in u kind se lewe te maak.

A warm welcome at Pampoenkraal. We hope and trust that your child will be very happy at our school and will enjoy all the activities. We will keep you updated on all activities and you are welcome to come and visit and/or discuss any problems concerning your child. We are available to help and make this a special time in your child’s life.

Toelatingsvereistes / Admission requirements

Gr R :
Leerders moet voor of op 31 Desember 6 jaar oud wees / Learners have to turn 6 on or before 31 December.

Gr 0 :
Leerders moet 4 jaar oud word in die jaar van toelating / Learners have to turn 4 in the year of admission.

Ure / Hours

07:00 – 08:30 Oggend toesig

08:00 – 13:00 Gr R Skool / School

08:30 – 12:30 Gr 0 Skool / School

12:30 – 18:00 Nasorg / Aftercare

Klasse / Classes

Grade R:

Volg KABV (Kurrikulum en Assesseringsbeleid Verklaring) van die Nasionale Departement van Onderwys.

Maksimum 30 leerders in die klas (5 – 6 jariges), met twee onderwyseresse.

Follow the CAPS (Curriculum Assessment Policy Statement)) of the National Department of Education.

Maximum 30 learners in the class (5 – 6 year olds), with two teachers.

Grade 0:

Maksimum 20 leerders in die klas (3 – 5 jariges) / Maximum 20 learners in the class (3 – 5 year olds).

Dagprogram

Maak die leerder in alle opsigte gereed vir die formele onderwys.

‘n Gestruktureerde en stimulerende leefwêreld word geskep.

Geleenthede word geskep sodat die leerder se eie behoeftes, belangstellings en bekwaamhede ontwikkel kan word.

Temas word gebruik om die leerder se algemene kennis en woordeskat uit te brei.

Aktiwiteite en uitstappies word so ver as moontlik aan hierdie temas gekoppel.

Daily Program

Prepares the learner in all facets for formal education.

A structured and stimulating environment is part of the daily program.

The learner gets the opportunity to develop according to his/her own needs, interests and abilities.

Themes are used to expand the learner’s knowledge and vocabulary.

As far as possible activities, outings etc. are linked to the themes.

Buitemuurse Aktiwiteite / Extra-mural Activities

Kidi Sportz grootmotoriese aktiwiteite/gross motor activities

Rugga Kids rugby voorbereiding/preparation

Doen en Leer-lees Proagram / Do and Learn to read program

Musiek vir ons Kleintjies / Music for our little Ones

Ballet Dinky Dancers : Bev Pitout

HipHop/Modern Jacqueline’s School of dancing

Experi-Buddies Wetenskap/Science

Netbal vir Gr R dogters/girls W P N A

Ouers is verantwoordelik vir fooie vir hierdie aktiwiteite.
Parents are responsible for the additional fees for these activities.

Pre-Primary School in Durbanville
School in Durbanville
Aftercare in Durbanville
Crèche in Durbanville
Nursery School in Durbanville
Educare in Durbanville
Pampoenkraal