Kidz Academy Brackenfell

Description:
Welcome to Kidz Academy / Welkom by Kidz Academy
Why enroll my child with
the Kidz Academy group?
Hoekom my kind/ers inskryf by
die Kidz Academy-groep?
Kidz Academy offers: -

* Childcare for babies from 0 months old
  up to Grade 7 learners

* Spacious classrooms with treelined   playgrounds.

* Qualified fulltime supervision
  06:30 – 18:00   (Parow & Brackenfell),
  06:45 – 17:30 (Sandbaai)

* Balanced breakfast, lunch and snack
  (snacks should be brought with
  for 10:00 break)

* Qualified staff in all departments.

* Weekly themes & educational activities.

* Correlation with school clinics &
  psychologists.

* School readiness programs & Outcome
  Based Teaching.

* Qualified supervision with homework.

* Regular progress reports.

* Bilingual tuition.

* Creative & movement activities and music.

* Structured play / Freeplay under supervision.

* Various extra-mural activities.

* Security with   electronic safety gates.

* Tuckshop open on Fridays.

* Transport to and from schools as well as
  homes (Brackenfell & Parow) is available.
Kidz Academy bied: -

* ‘n Omvattende diens vir babas vanaf
   0 maande tot en met leerders in Graad 7.

* Ruim klaskamers met boomryke
  speelgronde.

* Opgeleide voltydse toesig vanaf
  06:30 – 18:00 (Parow & Brackenfell),
  06:45 – 17:30 (Sandbaai)

* Gebalanseerde ontbyt, middagetes
  en verversings. (Ouers voorsien slegs
  eetgoed vir 10:00 pouse)

* Gekwalifiseerde opgeleide personeel.

* Weeklikse temas en opvoedkundige
  aktiwiteite.

* Samewerking met skool kliniek en   sielkundiges

* Skoolgereedheids programme en
  Uitkomsgebaseerde onderwys.

* Gekwalifiseerde hulp met studies.

* Gereelde vorderings verslae.

* Tweetalige onderrig.

* Skeppende aktiwiteite, Musiek
  en Beweging-spele.

* Gestruktureerde vry buitespel.

* Verskeie buitemuurse aktiwiteite.

* Sekuriteit met elektroniese
  veiligheidshekke.

* Snoepwinkel op Vrydae.

* Vervoer van en na skole en huise
  (Brackenfell & Parow) is beskikbaar.

 

Ask Query To Business Owner...

Please fill in the below form with your query and we will get back to you.

Share this info

Featured Listings

 • Kinderdal Nasorg

  10 Belmont Street, Chrismar , Bellville Cape Town, Western Cape , South Africa

  +more

  Added on : 2016-11-15 8:44 AM

 • Acrobranch

  South Africa , Constantia National, National , South Africa

  +more

  Added on : 2017-11-01 8:44 AM

 • Curious Cuties ECD

  1 Central Drive South, Glenhaven , Bellville Cape Town, Western Cape , South Africa

  +more

  Added on : 2013-12-04 10:48 AM

Popular Listings

 • Splendid Kids

  49 Hannes Louw Drive, Parow , Parow Cape Town, Western Cape , South Africa

  +more

  Added on : 2011-11-14 12:00 AM

 • Peekaboo Daycare and Preschool

  139b Humewood Drive, Parklands , Parklands Cape Town, Western Cape , South Africa

  +more

  Added on : 2012-11-22 9:23 AM

 • Rising Stars Academy

  6 Circle Road , Table View Cape Town, Western Cape , South Africa

  +more

  Added on : 2011-05-05 12:00 AM

Recently Added Listings

 • Building Blocks Occupational Therapy

  Unit G3 Pinelands Business Park New Mill Rd, Pinelands Cape Town, Western Cape , South Africa

  +more

  Added on : 2022-05-26 10:40 AM

 • Educare House

  43 Pollsmoor Road, Kirstenhof Cape Town, Western Cape , South Africa

  +more

  Added on : 2022-04-21 2:01 PM